Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kalevala Koru Oy (jäljempänä ”Kalevala Koru”)
Y-tunnus: 0109579-3
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Aki Mattila
Tietohallintopäällikkö
Puhelin +358 (0) 207 611 311 (vaihde)
Sähköposti: gdpr[a]lapponia.fi

REKISTERIN NIMI

Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö tallennetaan rekisteriin, jos hän on rekisteröitynyt Lapponia Jewelryn verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tuotteita osoitteessa www.lapponia.fi, tilannut  Lapponia Jewelryn sähköisen uutiskirjeen, vastannut verkkokyselyyn tai ilmoittautunut Kalevala Korun tilaisuuksiin ja antanut markkinointiluvan.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely, toimittaminen ja tilaushistorian arkistointi. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lapponia Jewelryn verkkokaupan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös Lapponia Jewelryn malliston kehittämiseen, asiakaskunnan profilointiin sekä kiinnostavamman markkinoinnin ja asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

Lapponia Jewelry saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lapponia Jewelryn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot verkkokauppatilauksista
Tilausten seurantatiedot kuljetusliikkeiltä
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

Henkilöltä voidaan kysyä ja tallentaa myös seuraavia vapaaehtoisia tietoja:

Syntymävuosi
Sukupuoli
Asuinpaikkakunta
Tietoa korumieltymyksistä
Osallistumishalukkuus tapahtumiin
Tiedot mahdollisista luovutetuista palkinnoista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan tekemät tilaukset verkkokaupassa, asiakkaan ilmoittamat tiedot. Nimi- ja yhteystietojen päivityksiä voidaan tarvittaessa hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

TIETOJEN LUOVUTUS

Lapponia Jewelry voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Kalevala Koru Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten tai Kalevala Korun asiakasprofilointia varten. Kalevala Korun yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Kalevala Koru voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS-, POISTO- JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Aki Mattila
Kalevala Koru Oy
Hankasuontie 11 A
00390 Helsinki
gdpr[a]kalevalakoru.fi

Lapponia Jewelry vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti, lähtökohtaisesti asiakastiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli osoitetiedoissa on ristiriitoja, pyritään henkilöllisyys varmentamaan muilla keinoilla.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietonsa poistettavaksi niiltä osin, kuin ne eivät sisällä tietoa, joka viranomaisvalvonnan osalta on säilytysvelvollisuuden piirissä (esim. verotustiedot lahjoituksista tai palkinnoista).

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 0207 611 230, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen gdpr[a]kalevalakoru.fi.

! Käytät vanhaa selainta jota sivustomme ei tue. Päivittämällä selaimesi varmistat sivuston toimivuuden ja turvallisuuden.