Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Kalevala Koru Oy (jäljempänä ”Kalevala Koru”)
Y-tunnus: 0109579-3
Strömbergintie 4
00380 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tiina Ahlfors

Tietohallintopäällikkö, tietosuojavastaava

Puhelin +358 (0) 207 611 300

Sähköposti: tiina.ahlfors@kalevalakoru.fi

REKISTERIN NIMI

Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Lapponia Jewelryn verkkokauppa-asiakkaaksi, ostanut tavaraa osoitteessa www.lapponia.fi tai tilannut Lapponia Jewelryn sähköisen uutiskirjeen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Lapponia Jewelryn verkkokaupan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään myös kanta-asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, kuten kanta-asiakaskyselyiden toteuttamiseen sekä palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin sekä tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

Lapponia Jewelry saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Lapponia Jewelryn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

TIETOJEN LUOVUTUS

Lapponia Jewelry voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Kalevala Koru Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Kalevala Korun yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Lapponia Jewelry voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tiina Ahlfors
Kalevala Koru Oy
Strömbergintie 4
00380 Helsinki

Lapponia Jewelry vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Lapponia Jewelryn verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 0400-716 800, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse osoitteeseen verkkokauppa@lapponia.fi.

 

! Käytät vanhaa selainta jota sivustomme ei tue. Päivittämällä selaimesi varmistat sivuston toimivuuden ja turvallisuuden.